Wykonujemy:

 • usługi spawania stali nierdzewnej, montaż maszyn i urządzeń podłączenia rurami KO. Profesjonalne spawanie rur w podwójnej osłonie gazu dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego
 • konstrukcje spawane ( o ciężarze elementów do 1.0 tony). Konstrukcje wykonujemy ze stali zwykłej i kwasoodpornej (nierdzewnej): cięcie plazmą
 • elementy ogrodzeń (ramki,słupki,furtki), konstrukcje wiat stalowych, kratowe elementy przekryć dachowych, konstrukcje bilbordów, rampy i pochylnie stalowe, inne   
 • Wykonujemy konstrukcje stalowe spawane w I i II klasie:-spawanie łukowe ręczne, spawanie w osłonie gazu metodą TIG, MAG i MIG.

1. Spawanie w osłonie gazu metodą:

 • Metoda TIG 141 (Tungsten Inert Gas) – jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (Ar, He, Ar + He). Umożliwia ona spawanie prawie wszystkich metali i ich stopów oraz łączenie ze sobą różnych metali i stopów. Uzyskiwany metal spoiny jest stopem roztopionej części materiału rodzimego i spoiwa (drut, pręt, pałeczka) podawanego w strefę jarzenia się łuku. Częściej stosowane są stopy zbliżone składem do materiału rodzimego jednak z domieszkami, które powodują poprawę jakości połączeń spawanych w różnych jej aspektach. TIG charakteryzuje się możliwością stosowania we wszystkich pozycjach.
 • Metoda MAG 135 (Metal Active Gas) - jest to spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego chemicznie (CO2, CO2 + gaz obojętny).
 • Metoda MIG 131 (Metal Inert Gas) - jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w  osłonie gazu obojętnego (argon, hel, argon + hel). Metoda ta jest stosowana do spawania i napawania we wszystkich pozycjach w sposób automatyczny lub półautomatyczny.

2. Spawanie elektrodami otulonymi (ang. Manual Metal Arc Welding - MMA) to najstarsza i najbardziej wszechstronna metoda spawania łukowego. W trakcie trwania proces spawania łuk elektryczny jarzy się między końcem pokrytej otuliną metalowej elektrody a spawanym materiałem. Powstające w wyniku tego gazy chronią przed wpływem atmosfery ciekłe jeziorko spawalnicze. Topiąca się otulina tworzy na powierzchni jeziorka żużel, który chroni krzepnący metal spoiny przed wpływem atmosfery i zbyt szybkim chłodzeniem. W zależności od gatunku łączonych materiałów należy stosować odpowiednie elektrody, które są wytwarzane w setkach różnych odmian.

3. Spawanie gazowe 11-G ;: najczęściej przy spalaniu acetylenu w temperaturach do 3200°C, stosowane jest do spajania blach o grubości od 0,4 mm do 40 mm.

 • rurociągi i elementy rurociągów  (kolana, łuki, zwężki, kompensatory) walcowane z blach  oraz kanały prostokątne wraz z uzbrojeniem;
 • Wykonujemy palenie i cięcie metali. - palenie blach 
 • Obróbka skrawaniem - wykonywanie części do zespołów i podzespołów maszyn i urządzeń: toczenie, frezowanie, struganie.
 • urządzenia i konstrukcje przemysłowe: kominy, instalacje odpylania, elektrofiltry, filtry workowe;
 • galerie transportowe, pomosty,  rampy stalowe; wieże  oświetleniowe.
 • podpory - rurowe i z kształtowników,
 • hale i wiaty z wiązarami (dźwigarami) i słupami o konstrukcji pełnościennej, kratowej  lub z belkami ażurowymi;
 • blachownice;
 • ramy nośne pod urządzenia i maszyny stacjonarne oraz przewoźne i transportowe;
 • pojemniki stalowe;
 • wiązary i dźwigary dachowe,
 • zadaszenia;
 • konstrukcje wsporcze,
 • konstrukcje nośne i podpierające;
 • stalowe elementy ślusarki budowlanej (balustrady, konstrukcje balkonów, schody, drabiny proste i z kabłąkami, bramy, furtki, obudowy, osłony)